ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας οργανώνει το Έβδομο Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας στις 18 καί 19 Ιουνίου, 2022, στο Ξενοδοχείο Macedonia Palace, στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος σκοπός είναι η ενημέρωση Παιδοενδοκρινολόγων, Παιδιάτρων, Ενδοκρινολόγων και άλλων λειτουργών υγείας που ασχολούνται με το παιδί και τον/την έφηβο, σε ενδοκρινολογικά και μεταβολικά θέματα που είναι διαχρονικά σημαντικά και που χρήζουν μάθησης, συχνής μνείας, και κριτικής αξιολόγησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ/ΔΙΑΜΟΝΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει Παρακολούθηση Συνεδρίου βάσει των ισχυουσών διατάξεων και πρωτοκόλλων ασφαλείας, Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο & χώρο των e-posters, Πιστοποιητικό Συμμετοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

H υποβολή εργασιών έχει λήξει. Όσοι έχουν υποβάλλει εργασία, έχουν ενημερωθεί γραπτώς για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
COVID-19

Στη συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία μόνο οι σύνεδροι που έχουν εμβολιαστεί πλήρως ή νοσήσει πρόσφατα, με επίδειξη του αντίστοιχου πιστοποιητικού.